Marchforening Hosekræmmernes Generalforsamling.


Generalforsamling i Marchforeningen Hosekræmmerne blev afholdt på Kildebakkeskolen.Der var 41 vandrere mødt op. Og de fleste havde først været ude på en rask travetur.

Der var 49 vandrere mødt op. Og de fleste havde lige været ude på en rask travetur.

Dagsordenen:

1. Else Kejlbjerg blev valgt til diregent, og hun styrede os godt igennem generalforsamlingen.

Formandens beretning:

Mellemstallet er på 186 Medlemmer og det er en lille stigning.

Årets gang:
som vores program hedder,startede med at Efterårsturen hvor vi havde besøg af 21 nordmænd som kom allerede fredag aften og blev indkvarteret på Nøvling skole. Efter aftensmad stod den på hygge resten af aftenen,Lørdag morgen var Bjarke klar til at tage Nordmændene med ud på en ført vandring, og på tilbagevejen var de omkring genbrugsbutikken.

Lørdag aften var der så fælleds julebord sammen med en del af vores medlemmer, en rigtig dejlig aften.

Vores “Kok” som er Benny Krogh var blevet alvorlig syg var havnet på sygehuset,Men han havde købt det meste mad ind og vi var så heldig at Ingrid og Bo Rasmussen godt ville stå for maden, og det gjorde de til bravur.

Efterårsturen:
som var om søndagen mødte der 137 vandre op. 7 km. ruten var lavet så de også kom ud på rastepladsen og det var de svær godt tilfreds med, så stor ros til vores rutefolk.

Vintermotion:
Den 4 januar startede vores vintermotion igen op og der gik i gennemsnit 30 personer hver mandag aften, og da vi starte på forårsmotion med gang i stempelbøgerne var der mellem 40 og 50 vandre hver mandag og som noget nyt registrerede vi også hvor langt vi havde gået ialt og det blev til 4700 km. Det er nu godt gået.

Turene ud af byen er stadig meget populære, så er der nogle som har ideer til nye ture så sig endelig frem.

Trehøjeturen havde start hos Inger og Karsten på Røddingvej. Der deltog 83 vandre.

Aftenturen og Hosekræmmermarchen havde 260 vandrere ude at gå fredag aften på 5- og 10 km og lørdag 13-24-36 km.

Pinse arrangementet på Timring skole har vi i samarbejde med Holstebro Fodslaw og Karup Fodslaw. Lørdag aften havde vi fælles hyggeaften.

Karup Fodslaw har valgt at træde ud af pinse arrangementet. I stedet har vi fået Jens Peter Kristiansen fra Aulum til at lave en vandring 2 pinsedag. Det glæder vi os til.

Kort før sommerferien døde vores mangeårige formand og drivkraft Elin Kristiansen og kort tid efter døde Svend Åge Jonasen som også var et kært medlem. Æret være deres minde.

Vi var 56 medlemmer som drog til tv-midtvest vandring i Holstebro. Og vi var igen i år det største hold. Herligt.

Rundvandremarchen havde kun 48 vandrere ude at gå, et noget magert deltagerantal. Vi har jo nogle dejlige rundvandre ruter med helt nye topplader med IVV logoer på. Vi gik Sørvad vest ruten, som er 31 km. Og selv om man kune blive kørt hjem for hver 7-8 km. Så gik de fleste hjem. Og Erna Poulsen som har passeret de 80 år klarede hele turen i flot stil, godt gået.

Ved vores sommerafslutning var der 5 vandrere som blev kåret til Årets Motionist, for at have gået alle 20 mandag aftener.

Til vores klubaftenen var der 63 medlemmer, og efter at smørrebrødet var spist, fortalte Ove, Tove og Arne om deres fantastiske tur op på Kilimanjaro.

Fremtiden:
Som noget nyt fortsætter vi hele vinteren med at tælle km.

Økonomi:
Hartvig redegjorde for foreningens økonomi som har en overskud på godt 8000 kr. så det lunede godt mod en underskud på 9000 kr. sidste år.
Kontingent er fortsat 100 kr. pr. person, familiemedlemsskab er 250 kr.
Kontingentet for 2017 kan indbetales på reg.nr. 7670 kontonr. 1157929

Valg:
På valg til bestyrelsen var Ingolf Brandt, Ivar Dalsgaard og Irene Christiansen. De blev alle genvalgt.
Michael Edelsparre trådte ind i bestyrelsen, istedet for Hanne Hansen, som er væltet på cyklen. Hun er blevet langtidssygemeldt.

1 suppleant: Anna Marie Klausen
2. suppleant: Nina Jonasen
Som revisor var Poul Hansen på valg, han modtog genvalg.
Revisorsuppleant blev Irene Hjøllund Nielsen.

Eventuelt:
Under eventuelt blev der snakket en del om at tage på en Weekend tur til Tyskland, for at opleve deres berømte julemarked, som findes i flere tyske byer. Og der var forslag om nye klubdragter. Snakken gik livligt. Vi sluttede aftenen af med kaffe og ostemad og så lige en stykke kage,

Ref. Irene Christiansen