Marchforening Hosekræmmernes Generalforsamling. 2017


Generalforsamlingen blev afholdt på Kildebakke skolen. Mandag den 20.november kl. 20.00.

Der var 48 medlemmer mødt op. Og de fleste havde først været ude på en rask travetur.

Dagsordenen: Valg af diregent.

Bjarke Billeskov blev valgt og han styrede os godt og smertefrit gennem generalforsamlingen.

Foreningen har 145 medlemmer.

Formandens beretning:

Årets gang, startede med efterårsturen og julebord. Fredag aften kl. ca 18.15 kom bussen med 17 glade nordmænd og efter indkvartering var der fællesspisning og hygge på skolen. Lørdag morgen efter en god nat søvn gik nordmændene en ført vandring med Bjarke som fører. Dog drog nogle af damerne på tur til Herning. Lørdag aften var vi 71 festklædte danskere og nordmænd klar til at indtage Benny’s lækre julebord, og bagefter Ellen’s overdådige kagebord.Og så blev maden rystet på plads på dansegulvet med musik fra DJ. Jørn. Festen sluttede til midnat.

Efterårsmarchen.

Der var 128 deltagere ( medregnet de som gik om lørdagen) .

Juleafslutningen var igen i år på Kildebakkeskolen, hvor vi fik gløgg og æblerskiver og nød Spåbæk,s lækre klejner.

Vintermotion startede ud den 2. januar. Vi var ikke så mange men blev flere efterhånden. Som noget nyt besøgte vi 2 af byens virksomheder. Først VTV hvor vi fik en rundvisning og orientering om den daglige drift. Derefter var vi hos ES.Stål hvor vi også fik rundvisning og orientering om hvad de arbejdede med. Medlemmerne syntes det var en rigtig god initiativ som de gerne ville fortsætte med. Så i år er der 2 andre besøg på tapetet.

Kilometer tælling. Hvor langt går vi??.
Både i 2016 og 2017 har vi skrevet op hvor langt vi gik.
 
Vintermotion: 45 vandrere havde stempelkort som blev stemplet de gange som de kom, og det blev til næsten 4000 km. sammenlagt, flot flot.

Sommermotion: 54 vandrere havde stempelkort som blev stemplet de gange som de kom. Det blev ikke til 5000 km. men det var tæt på. For de der har gennemført alle ture på vores stempelkort, er der en lille erindrings glas.I år var det Nanny, Otto og Bjarke som havde gået alle ture. Især var Bjarke godt tilfreds. Han havde nemlig forsøgt de sidste mange år på at være med alle mandage, men først i år var det lykkedes for ham.

Trehøjeturen var i år hos Vanda og Karsten Sander på Lille Bredkær. Der var 78 deltager som blev blæst godt igennem. Holger havde igen i år tegnet et flot diplom som kunne købe. Vanda og Karsten fik en forstøret og indrammet diplom, som tak for at have stillet lokale til rådighed.

Pinsen i år var lidt anderledes, fordi Karup fodslaw havde valgt at trække sig ud af sammenarbejdet. Så nu var vi kun 2 foreninger til Pinsearrangementet. Fredag aften var turen lavet om, så der var rast i Søparken. Hosekræmmermarchen om lørdagen blev afviklet for 42. gang. Ialt var der 253 deltagere de to dage. Lørdag aften var der fælleshygge med Holstebro Fodslaw.

1 Pinsedag var det Holstebro som havde vandretur. 2 pinsedag var det så igen os som stod for turen.Det var i Stoubæk krat, hvor Gudrun og Jens Peter, og deres hjælpere stod for det. Da der var start fra Spejderhuset i Hodsager,havde spejderne fået lov til at stå for salg på rastepladserne. Her var der 95 deltagere som gik. Der var 3 turer at vælge imellem, og man kunne nå at gå dem alle 3.Det var førte vandringer. Stor ros til tur lederne.

Nu har vi gået alle rundvandreruterne en gang, og bestyrelsen har vedtaget at tage en runde mere. Det er nemlig det eneste sted i Danmark, vi har Rundvandreveje. I andre lande er der mange flere. Vi har 7 ture som giver ret til IVV stempling. Sammenlagt giver det 172 km.

Rutefolkene høster gang på gang mange roser for skiltning og tilrettelægning af turene, vandrene siger det er en fornøjelse at gå vores ture.

Til TVMidt-vest vandringen var vi igen i år var det største hold. Nemlig 46 personer. Herligt

Til vores klubaften var vi 63 personer, som hørte Hartvig fortælle om Irene og hans tur med Hurtigruten fra Bergen til Kirkenæs og køreturen hjem i bil. En dejlig aften.

Ny Investering: I år har vi investeret i nyt skiltemateriale til små 10.000.00 kr. Foreningen modtager nu også mobilpay.

På hjemmesiden er der oprettet en facebook profil som I alle kan klikke ind på.

Økonomien.Hartvig gjorde rede for foreningens regnskab som viste en underskud på små 7000 kr. Det skyldes primært vores nyinvestering på skiltemateriale. Selv om der er en lille underskud i forhold til sidste år har vi en sund økonomi med en kassebeholdning på godt 50.000 kr.

Valg:
 
På valg var Knud Erik Andersen og Michael Edelsparre, de blev begge genvalgt.

Anna Maria Klausen 1. suppleant - 2 suppleant. Nina Jonasen begge genvalgt.

Som revisor var Torben Kristiansen på valg, og han blev genvalgt.

Som revisor suppleant blev Else Kejlbjerg valgt.

Der var ingen indkomne forslag. Under eventuelt gik snakken livlig. En spurgte om hvor “lidt” skulle man hjælpe for at det udløste adgang til hjælpefesten. Bestyrelsen svarede at vi ikke skelede til hvor mange timer der blev hjulpet. Det er derimod fantastisk at vi aldrig står i den situation at vi mangler hjælpere. Og er der pludselig frafald er der altid andre som træder til. Det vil vi gerne i bestyrelsen takke for.

Det var også oppe at vende med vores ture ud af byen om sommeren. Vi skal passe på at det ikke bliver mørkt før vi er i mål. Derfor vil vi bestræbe os på, at lægge de ture hvor vi skal kører længere væk, midt på sommeren hvor det er mest lyst.

Også starttidspunktet mandag aftenen kl.19.00 blev drøftet. Der var forslag om at rykke det til kl 18.30,. men som en så rammende sagde. Nu skal vi da også passe på at det ikke bliver en pensionist klub.Vi skal lige tænke på de unge familier som arbejder og først skal hjem, hente børn lave mad mm. Så vi valgte at holde fast ved starttidspunktet mandag aften kl.19.00

Kontingentet forblev uændret på 100 kr. pr medlem.

Niels Peter fik en vingave, som tak for den tid han har hjulpet med ruteopmærkning og opbevaring af skiltematerialerne.

KONSTITUERING:

FORMAND Ingolf Brandt

NÆSTFORMAND Ivar Dalsgaard

SEKRETÆR Irene Christiansen

RUTEANSVARLIG Knud Erik Andersen

MENIG MEDLEM Michael Edelsparre

UDEN FOR BESTYRELSEN: KASSERER: Hartvig Christiansen

Ref. Irene Christiansen